Met een BKR toetsing krijgt u te maken wanneer u een krediet aanvraagt bij een geldverstrekker die deelnemer is van het BKR. BKR staat voor Bureau Krediet Registratie en het is gevestigd in Tiel. Het BKR beheert het CKI, het Centraal Krediet Informatiesysteem.

 


Iedereen krijgt ooit wel eens te maken met grote uitgaven. Wanneer u hierop voorbereid bent, dan kunt u er wellicht eerst voor sparen. Het kan ook voorkomen dat u niet voorbereid bent en geen spaargeld heeft, bijvoorbeeld wanneer uw auto het onverwacht begeeft of wanneer u moet verbouwen door een onvoorziene reden.


U kent vast wel de advertenties in bladen en op internet waarin vermeld wordt dat u ook zonder BKR toetsing geld kunt lenen. Dit is mogelijk, maar hiervoor kunt u niet bij de reguliere kredietverstrekkers terecht, want deze geldverstrekkers zullen u nooit geld lenen zonder vooraf een BKR toetsing te doen.


Daar waar er enkele decennia geleden sprake was van een bijna afkeer tegen het nemen van leningen, lijkt het tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Wanneer men een woning wil kopen, dan wordt er in nagenoeg alle gevallen een gedeeltelijke of gehele hypotheek genomen ter financiering van de woning.


Wanneer u een krediet of lening wilt nemen dan kunt u dit aanvragen bij een kredietverstrekker. Deze zal op basis van uw kredietwaardigheid en door het opvragen van informatie bij het BKR, beoordelen of hij u een krediet en voor welk maximaal bedrag wil verstrekken.

 


Er zijn van die momenten dat u geld nodig heeft voor een grote aanschaf, zoals voor een nieuwe auto of verbouwing, maar dat uw spaarsaldo niet toereikend is om de uitgave mee te financieren. Wanneer u desondanks toch over wilt gaan tot aanschaf, dan kunt u overwegen om geld te lenen.

 


Soms staat u voor een grote uitgave, maar heeft u zelf niet de financiële middelen beschikbaar. U kunt hierbij denken aan de aanschaf van een andere auto of aan de renovatie van uw keuken. Op dat moment bestaat de mogelijkheid om geld te lenen, dat u daarna weer in termijnen terugbetaalt aan de kredietverstrekker.


De meeste mensen hebben niet genoeg eigen geld om een huis te kopen en dus behoefte aan aanvullende financiering. Sommige mensen kopen een woning en financieren zelfs de totale aankoopkosten.

 


Er zijn diverse redenen waarom mensen een krediet aanvragen. Kredieten zijn er in vele soorten, ieder met eigen kenmerken. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kredietwaardigheid en het doel waarvoor u een krediet wilt, kunt u een bepaald krediet aanvragen bij een kredietverstrekker.

 


U kent vast wel de advertenties waarin leningen worden aangeboden met de opmerking dat er geen BKR toetsing wordt gedaan of dat men ook leningen verstrekt wanneer er sprake is van een negatieve BKR registratie. Dit is geen misleidende reclame, want ...

 


In Tiel is het BKR, het Bureau Krediet Registratie, gevestigd en deze instantie krijgt informatie van en verstrekt informatie aan bij haar geregistreerde banken en kredietverstrekkers en dit conform de geldende regels inzake het informeren van en bij het BKR.

 


Vele mensen hebben al één of meerdere creditcards en zijn dus bekend met dit fenomeen. Wanneer u een creditcard aanvraagt, dan zal de creditcard aanbieder een BKR toetsing doen om inzicht te krijgen in uw leengedrag en aflosgedrag betreffende kredieten.

 


Het Bureau Krediet Registratie (BKR) is gevestigd in Tiel en heeft enkele taken. Bij het BKR zijn financiële organisaties aangesloten, ook wel deelnemers genoemd. Deze deelnemers verstrekken kredieten en kredietfaciliteiten, maar ook GSM-abonnementen en moeten de gegevens van deze kredieten verstrekken aan het BKR.

 


Op het moment dat u geld wilt lenen dan krijgt u meestal te maken met het BKR. Wanneer u altijd uw kredieten netjes heeft betaald en er geen onregelmatigheden zijn geweest, dan is deze toetsing BKR alleen een procedurele taak die wordt uitgevoerd door de geldverstrekker waarbij u een lening aanvraagt.


Wanneer u een nieuwe auto wilt kopen of een serre aan wilt bouwen terwijl u zelf niet de benodigde financiële middelen heeft, dan kunt u geld lenen. Er zijn vele geldverstrekkers en vormen van leningen die u aan kunt vragen, maar u moet wel aan eisen op het gebied van ...