Toetsing BKR tiel

Op het moment dat u geld wilt lenen dan krijgt u meestal te maken met het BKR. Wanneer u altijd uw kredieten netjes heeft betaald en er geen onregelmatigheden zijn geweest, dan is deze toetsing BKR alleen een procedurele taak die wordt uitgevoerd door de geldverstrekker waarbij u een lening aanvraagt.Wat is het BKR en wat houdt deze toetsing BKR nu eigenlijk in ?

Toetsing BKR Tiel
In het CKI, het Centraal Krediet Informatiesysteem, worden door het BKR, het Bureau Krediet Registratie te Tiel, alle persoonsgegevens en kredietgegevens geregistreerd. Het betreft hier een registratie van kredieten zoals
· Kredietruimte op de betaalrekening.
· Creditcard.
· Doorlopend krediet.
· Persoonljke lening.
· Financiële ruimte om te bestellen bij een postorderbedrijf zonder direct te hoeven betalen.
· GSM-abonnementen.
Deze gegevens worden verplicht aangeleverd door bij het BKR geregistreerde kredietverstrekkers. Naast deze zogenaamd neutrale informatie zijn deze geldverstrekkers ook verplicht om problemen bij de betaling van de kredieten door te geven.
Anderzijds verstrekt het BKR dan weer informatie aan deze geregistreerde geldverstrekkers over het leengedrag en aflosgedrag van personen die een krediet aanvragen. Deze informatie moet men opvragen alvorens een krediet te verstrekken; dit wordt toetsing BKR genoemd. Het BKR beslist overigens zelf nooit over kredietaanvragen.

Registratie bij BKR Tiel
Alle bij geregistreerde geldverstrekkers afgesloten geldleningen en kredieten staan dus in het CKI en zijn daarmee neutrale BKR registraties of noteringen. Slechts 6 % van de BKR registraties of noteringen betreft negatieve noteringen, ook wel coderingen genoemd. Wanneer bij de toetsing BKR deze codering naar boven komt, zal een potentiële geldverstrekker deze codering zorgvuldig bekijken alvorens de beslissing te nemen om u wel of geen lening te verstrekken.

BKR Tiel en Score
BKR Score is een dienst van het BKR waarmee aanvullende informatie verstrekt wordt aan kredietverstrekkers. Uw gegevens op het gebied van leeftijd en leengedrag en aflosgedrag worden dan door het BKR vergeleken met de gegevens van alle personen die in het CKI staan. De utkomst hiervan is of een kredietverstrekker een hoog of laag risico heeft wanneer hij u krediet zou verstrekken. Hierdoor kan hij op een extra zorgvuldige manier besluiten over het wel of niet verstrekken van een krediet. Ook hier beslist weer de kredietverstrekker en niet het BKR.